Ventetider

Ingen ønsker at gå med gener og bekymringer, og jeg har stor forståelse for, at du gerne vil undersøges og i eventuel behandling hurtigst muligt. Som udgangspunkt tilstræber jeg at kunne imødekomme dine ønsker om tid.

Visse gener er mere akutte end andre. Kvinder med gener i relation til cyster og celleforandringer i underlivet samt smerter og blødning ved tidlig graviditet har således første prioritet og vil i videst muligt omfang kunne modtages akut.

For kvinder med andre problemer kan ventetiden være op til 2 uger. Alt er individuelt, Jeg vil gerne opfordre til, at du ringer eller henvender dig på klinikken, så vi sammen finder den rette tid til dig.

Skulle der være ventetid kan du forvente følgende maksimale ventetider:

• Kvinder der er i overgangsalderen og observerer blødning, samt kvinder der observerer blødning tidligt i graviditeten, udredes inden for 4 hverdage

• Kvinder i alderen 35 år og derover, der har pletblødninger eller blødning af over to ugers varighed samt kvinder med kontaktblødning, udredes inden for 0-2 uger

• Kvinder med celleforandringer i livmoderhalsen bekræftet ved smear, udredes inden for 0-2 uger

• Kvinder, der er henvist til oplægning af spiral eller P-stav, behandles inden for 0-2 uger

• Kvinder med akutte smerter, hvor egen læge skønner, at smerterne skyldes en cyste på æggestokken, udredes inden for 0-5 hverdage