På dine præmisser

Undersøgelse på dine præmisser

I samspil med dig tilstræber vi endvidere, at hele forløbet hos os foregår på dine præmisser. Vi ønsker din inddragelse i forløbet og respekterer naturligvis forhold, der måtte kræve, at vi udviser særlige hensyn til dig.

Vi vil altid søge at imødekomme dine behov og ønsker. Det kan eksempelvis være, at sprog, fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre forhold kræver, at vi konsulterer en tolk, at vi afsætter mere tid og/eller udviser andre særlige hensyn i konsultationen.